Federatie van
Onderling Uitvaartverenigingen
in Noord-Holland

Overkoepelende federatie voor ondersteuning uitvaartverenigingen.

De federatie is het overkoepelend orgaan van uitvaartverenigingen in Noord-Holland, uitvaartverenigingen hebben tot doel van het verzorgen van de uitvaarten zonder winstoogmerk, welke veelal gedragen worden door vrijwilligers. De federatie behartigt de belangen van haar leden op regionaal niveau.

De federatie belegt tweemaal per jaar een Algemene Ledenvergadering in het voor en najaar. De doelstelling van de Federatie is een gemeenschappelijk belang, adviseren op juridisch en financieel terrein, bemiddeling bij verenigingsproblemen en ondersteunende taak, samenwerking op het gebied van inkoop en verdedigen van onderlinge hulp.

"Koester de gouden momenten in het leven, draag ze in het hart met je mee.
Wat er ook op je pad mag verschijnen, nooit zullen deze momenten verdwijnen
ze gaan een leven lang mee."


Najaar Ledenvergadering

22 Oktober

Vanwege het Covid-19 is de najaar ledenvergadering 2020 komen te vervallen.